DSC_4069 2.jpg  

從象山俯瞰臺北盆地和Taipei 101已經是很熱門的景點...

但是對於鄉巴佬的我而言,還真是"大姑娘上花轎"

當天天氣灰矇矇+下著雨...一如預期的只有我們三個同好蹲在傳說中的巨石上...

但是當雨大到連路人甲伯伯問我們還不撤退的時候,才不得以的退往山頂的涼亭...

更多照片~

1.

DSC_4062.jpg 

2.

 DSC_4065.jpg 

3.

DSC_4068-1.jpg 

4.

DSC_4093 2.jpg 

5.

DSC_4105.jpg 

6.

DSC_4112.jpg   

7.

DSC_4113.jpg 

8.

DSC_4125.jpg 

創作者介紹
創作者 大餅 的頭像
大餅

夾心餅世界

大餅 發表在 痞客邦 留言(2) 人氣()